Tensorflow - En innføring

Jeg bare lærer norsk men jeg tror at på denne måte jeg kan lære språket.

1) Allmenn

Tensorflow er et bibliothek for maskinlæring. Det var skrevet med Python, C++ og CUDA. Hva gjør Du? I utgangspunktet bygger Du en graf og dermed kan du utføre beregninger.
Du kan lage konstanter:
a = tf.constant(thing, dtype= tf.float32, name="a_constant")
Du kan lage variabler:
norge = tf.Variable(5258000, name="Norgesbefolkning")
Du kan lage "sessions":
with tf.Session() as session:
session.run(init)

2) Keras


Du kan bruke Keras API-et hvis du vil abstrakte litt.

3) Tensorboard


4) Konvolusjonelle Nettverk


5) Tilbakevendende Nettverk


6) Autoencoders

En autoencoder er et neuralt nettverk som brukes til å lære effektive datakodinger på en ikke-overvåket måte.
Vi bruker en autoencoder til å lære en representasjon med data, typisk for dimensjonsreduksjon, En autoencoder har to deler: en encoder og en decoder.Andrés Domínguez Burgos, 2109 ©